GENERAL INTRODUCTION

Lacosun Pharmaceutical Company Limited is a company operating in the pharmaceutical industry, established on October 30, 2017. Lacosun is headquartered at No. 92 Street 1A, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, City Ho Chi Minh in Vietnam.

VISION

Become a distributor trusted and chosen by Large companies inside and outside the country to distribute their best products in the Vietnamese market

MISSION

Bring products that help people be healthier and Well-being to everyone in all regions of the country

VALUES

– Distribute only really effective, safe, certified products.
– Professional and sincere in cooperation for development
– Firmly build the company’s culture combined with developing human potential
– Act responsibly towards the community and environment

LACOSUN – YOUR TRUSTED DISTRIBUTOR

Lacosun is one of the leading reputable pharmaceutical distribution companies in Vietnam, with professional staff and widely distributed systems nationwide.

Cooperation process with Lacosun

When you choose Lacosun as your product distributor in Vietnam

MEMBER COMPANIES

Video

Dược Phẩm Tim Lacosun 2022 - Đồng lòng chinh phục mọi thử thách

Tham quan du lịch là hoạt động thường niên của Công ty TNHH Dược phẩm Tim – Lacosun. Với mục đích chăm sóc sức khỏe tinh thần, tạo cơ hội giao lưu và tăng thêm tình đoàn kết của toàn bộ nhân viên

Đào tạo kiến thức sản phẩm và kĩ năng bán hàng tại Thung Nham, Ninh Bình

Hành trình cứu trợ Miền Trung của hệ thống Lacosun- Tim – Nhân Minh cùng bà con Yên Thành, Nghệ An

Nhìn lại năm 2021 đầy biến động của Dược Phẩm Tim – Lacosun